Benefis Dojrzałości – Moje Życie – Moje Miasto.

Opis VIDEO

Główną inspiracją do realizacji projektu jest

twórczość poetycka gdańskich seniorów. Podczas konkursu poetyckiego, zrealizowanego na potrzeby tego projektu, zostanie wybranych 8-10 utworów poetyckich napisanych przez gdańskich seniorów. Do wybranych w konkursie utworów muzykę napisze profesjonalny kompozytor i aranżer. Utwory te wykonane będą na uroczystym koncercie pt. „Benefis Dojrzałości – Moje Życie. Moje Miasto”, który odbędzie się w październiku 2017 roku na scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
To wyjątkowy koncert w wykonaniu trójmiejskich artystów, którzy stworzą na tę okazję zespół wokalno – instrumentalny, złożony z przedstawicieli różnych orkiestr, chórów, formacji jazzowych czy grup teatralnych.
Będzie to koncert solidarności międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej.

Założeniem projektu jest

oprócz jakości gotowego dzieła,  pewien rodzaj przełamania barier osądu o możliwościach,  potencjale i zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości, poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.

Cały projekt zakłada nieodpłatne zaangażowanie artystów i realizatorów w przedsięwzięcie wspólnego tworzenia ważnego wydarzenia kulturalnego.  Ma mieć charakter społecznego włączenia się środowisk artystycznych w działania na rzecz instytucji senioralnych (gdańskie kluby seniora, Uniwersytety III wieku, stowarzyszenia i grupy senioralne itp.).

 • Stworzenie szczegółowego regulaminu dla uczestników projektu
 • Ogłoszenie Konkursu poetyckiego we wszystkich jednostkach senioralnych w Gdańsku
 • Wizyty w zaproszonych jednostkach
 • Zebranie napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca komisji weryfikacyjnej – wybór 8-10-ciu najlepszych tekstów spełniających kryteria – Moje życie. Moje miasto.
 • Uroczystość Ogłoszenia Wyników Konkursu Poetyckiego (Ratusz Staromiejski w Gdańsku) – prezentacja utworów poetyckich wybranych z przeznaczeniem do nich muzyki i prezentacji na Koncercie Głównym.

 • Produkcja krótkich filmów reportażowych o jednostkach biorących udział w projekcie i zwycięzcach konkursu poetyckiego
 • Praca kompozytorska i aranżacyjna do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca muzyków (wykonawców), próby
 • Przygotowanie wystawy z przebiegu projektu
 • Koncert Główny (Teatr Wybrzeże w Gdańsku) wykonanie utworów skomponowanych  do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich

 • Produkcja materiału reportażowego (audio-video) z wydarzenia
 • Dodatkowym elementem wydarzenia będą wystawy i prezentacje (foyer Filharmonii Bałtyckiej) różnorodnej twórczości artystycznej gdańskich seniorów i uhonorowanie ich przez Władze Miasta Gdańska.
 • Gdańskie Kluby Seniora, Uniwersytety III wieku, gdańskie stowarzyszenia i grupy senioralne itp
 • Publiczność (seniorzy) – osoby zaproszone na finał konkursu poetyckiego (Ratusz Staromiejski) oraz Koncert Galowy (Teatr Wybrzeże w Gdańsku) to odpowiednio ok 120 i ok 400.
 • Stworzenie wydarzenia artystycznego z udziałem seniorów ma przełamywać stereotypy w tworzeniu wydarzeń na rzecz i z udziałem osób starszych.
 • Nobilitacja uczestników poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.
 • Promowanie idei współpracy podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.
 • Włączenie możliwie największej ilości grup seniorów z Gdańska do uczestnictwa w projekcie. Budowanie i integrowanie społeczności.
 • Promocja międzyinstytucjonalnych działań partnerskich.
 • Zaangażowanie różnorodnych środowisk i pokoleń na rzecz rozwijania aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych
 • Przełamanie barier osądu o potencjalnych zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości.

Etap I Projektu – Konkurs Poetycki pt.
„Benefis Dojrzałości. Moje Życie. Moje Miasto.”

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE – w terminie do

30 czerwca 2017 r.

WIERSZA W FORMIE RĘKOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (LUB: mile widziany zapis w formie elektronicznej przesłany drogą mailową).
Każdy uczestnik może nadesłać (TYLKO) jeden wiersz. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (składający się z dowolnych sześciu cyfr). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótka notka biograficzna potrzebna do umieszczenia w materiałach konkursowych. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie, okolicznościowym tomiku oraz w procesie przygotowywania, wykonania, nagrania oraz promocji utworów muzycznych z ich wykorzystaniem.
Wiersze oceni profesjonalne jury.
Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczysty finał (wręczenie nagród) odbędzie się 11 września 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.

Podczas uroczystości ogłosimy, które utwory zostały wybrane do  wykonania w formie piosenki przez profesjonalnych muzyków (wokalistów, orkiestrę, chóry).

(Etap II Projekt)

Uroczysta Gala w w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku – w ramach Gdańskich Dni Seniora , 23 pażdziernika 2017 roku o godzinie 17.00.

WIERSZE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRESY:

Gabriela Dudziak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, ul. Nowe Ogrody 8/12

lub mailowo:

seniorzy@gdansk.gda.pl

lub

Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańskich

lub mailowo:

andrzej.urbanski@swissmed.com.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu 506 314 278

UWAGA!

KONCERT GALOWY

odbędzie się

w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku

23.10.2017r.   o godz.17.00

Rezerwacja miejsc i wszelkie informacje pod numerem telefonu 58/ 524 15 58  w dniach 9-11.10.br.

SPOT RADIOWY

Spot nagrany przez Seniorów ze Stowarzyszenia-Klub Inicjatyw Seniora, w ramach projektu dofinansowanego przez Miasto Gdańsk – „Świadomie, Kulturalnie, Aktywnie”.

KOORDYNATORZY

Koordynator projektu – Jarosław Polański

Mgr sztuki, specjalista zarządzania jednostkami pomocy społecznej, kierownik Dziennego Domu w Sopocie (2012-2013), Koordynator Centrum Aktywnego Seniora Swissmed w Gdańsku (od 2014), koordynator wielu przedsięwzięć  z zakres kultury i integracji społecznej w Trójmieście, prezes Sopockiego Centrum Seniora (2010-2013), inicjator wielu projektów senioralanych, wśród nich coroczne Pomorskie Inspiracje Artystyczne czy Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych w Gdyni, które są skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych z Pomorza. Twórca kampanii społecznej „Nadzieja to Anioł” (rozpoczęta w grudniu 2016). Pomysłodawca i właściciel praw do marki „Benefis Dojrzałości”. Twórca i organizator pierwszej edycji tego wydarzenia w 2015 roku (Teatr Muzyczny w Gdyni – 10-lecie CAS w Gdyni).

Koordynator projektu – Andrzej Urbański

Wieloletnie doświadczenie z zakresu pedagogiki społecznej i opiekuńczej, specjalista ds PR w nowoczesnych firmach, wieloletnie doświadczenie z zakresu nowoczesnych multimediów, kreowania wizerunku i tworzenia identyfikacji wizualnej, doświadczenie w prowadzeniu placówek o charakterze medycznym i opiekuńczym. Specjalista ds zarządzania placówkami medycznymi. Uczestniczył w realizacjach projektów unijnych dla bezrobotnych „Furtka”, „Na Fali” (współrealizowane przez Caritas), międzynarodowego projektu „Senior Capital” realizowanych w Sopocie i Gdańsku dla seniorów i wolontariuszy.

KOMPOZYTOR

Kompozytor i aranżer – Kamil Cieślik
Absolwent Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem w roku 2015).
Laureat ogłoszonego w styczniu 2016 roku konkursu „Fontannie bije ten dzwon”. Zwycięski utwór na carillon pt. „Opowieści Fontanny z Placu Heweliusza” był specjalną, letnią atrakcją w Gdańsku. Mieszkańcy Gdańska i turyści pierwszy raz usłyszeli go podczas widowiska inaugurującego działanie fontanny na Placu Jana Heweliusza w nowym sezonie.
Laureat nagród na ogólnopolskich konkursach kompozytorskich, m. in. I miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego, I miejsca w Konkursie Kompozytorskim na Logo Dźwiękowe XIX Konferencji Edukacji Muzycznej EAS 2011 organizowanym przez gdańską Akademię Muzyczną, II nagrody w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego, III nagrody w Konkursie Kompozytorskim na „Utwór dla Gdańska” i innych. Jego utwory wykonywane są podczas koncertów kompozytorskich w alma mater, a także poza nią, w kraju i za granicą. Ma na koncie współpracę z takimi zespołami jak Orkiestra Filharmonii Kameralnej Sopot oraz Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Jest również laureatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów za osiągnięcia w twórczości artystycznej, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystą Marszałka województwa pomorskiego. Oprócz muzyki artystycznej, ma na koncie także muzykę teatralną, m. in. do spektaklu teatru ulicznego Te białe kwiaty prezentowanego podczas Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku w roku 2013.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska