ELEMENTY PROJEKTU

PLIKI DO POBRANIA:

JAK WYSŁAĆ

Wypełniony dokument można wysłać mailem na adres: konkurs@benefisdojrzalosci.pl.

Dokument nie musi być podpisany, ale w treści maila proszę napisać, że potwierdza Pni/Pan wszystkie informacje zawarte w załączniku wiadomości

np:  „Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem oraz potwierdzam wszystkie informacje zawarte w załączniku niniejszej wiadomości.”

LUB

Wypełniony dokument można też wysłać pocztą na adres:
Jarosław Polański FUNDACJA PROMEDICINE,
ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie:

Benefis Dojrzałości 2021

 • Stworzenie szczegółowego regulaminu dla uczestników projektu
 • Ogłoszenie Konkursu poetyckiego we wszystkich jednostkach senioralnych w Gdańsku  (marzec – kwiecień 2021)
 • Zebranie napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca komisji weryfikacyjnej – wybór 7 najlepszych tekstów
 • Uroczystość Ogłoszenia Wyników Konkursu Poetyckiego (prawdopodobnie w internecie) – prezentacja utworów poetyckich, wybranych do napisania i zaaranżowania do nich muzyki i prezentacji na Koncercie Galowym.

 • Praca kompozytorska i aranżacyjna do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca muzyków (wykonawców), próby
 • Przygotowanie filmu z przebiegu projektu
 • Koncert Galowy (o formie koncertu zadecyduje sytuacja epidemiologiczna w miesiącu październiku) wykonanie utworów skomponowanych  do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich

 • Produkcja materiału reportażowego (audio-video) z wydarzenia
 • Gdańskie Kluby Seniora, Uniwersytety III wieku, gdańskie stowarzyszenia, grupy senioralne formalne i nieformalne
 • Stworzenie wydarzenia artystycznego z udziałem seniorów ma przełamywać stereotypy w tworzeniu wydarzeń na rzecz i z udziałem osób starszych.
 • Nobilitacja uczestników poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.
 • Promowanie idei współpracy podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.
 • Włączenie możliwie największej ilości grup seniorów z Gdańska do uczestnictwa w projekcie. Budowanie i integrowanie społeczności.
 • Promocja międzyinstytucjonalnych działań partnerskich.
 • Zaangażowanie różnorodnych środowisk i pokoleń na rzecz rozwijania aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych
 • Przełamanie barier osądu o potencjalnych zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości.

Etap I Projektu – Piąty Gdański Konkurs Poetycki pt. „Benefis Dojrzałości – Gdańsk 2021”

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gdańska.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE – w terminie do

30 KWIETNIA 2021 r.

WIERSZA W FORMIE RĘKOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (LUB: mile widziany zapis w formie elektronicznej przesłany drogą mailową).
Każdy uczestnik może nadesłać (TYLKO) jeden wiersz.

W korespondencji powinny być zawarte dane autora (Karta Uczestnika do pobrania ze strony organizatora)
– w tym:

 • imię i nazwisko,
 • adres (tylko miasto – dla potwierdzenia, że jest się mieszkańcem Gdańska)
 • numer telefonu lub adres mailowy (ewentualnie inny adres korespondencyjny),

dodatkowo:

 • krótka notka biograficzna przeznaczona do umieszczenia w materiałach konkursowych.

 

Wiersze oceni profesjonalne jury.

Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie, okolicznościowym tomiku oraz w procesie przygotowywania, wykonania, nagrania oraz promocji utworów muzycznych z ich wykorzystaniem.

Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami w ramach oceny ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczysty finał Czwartego  Gdańskiego Konkursu Poetyckiego odbędzie się w lipcu 2021 r.

Podczas uroczystości ogłosimy, które utwory zostały wybrane do  wykonania ich w formie piosenki przez profesjonalnych muzyków (wokalistów, orkiestrę, chóry).

(Etap II Projektu)

Uroczysta Gala  – w ramach Gdańskich Dni Seniora – październiku 2021.

Każdy uczestnik, przystępując do udziału w wydarzeniu wyraża tym samym  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz koncertu głównego, szczególnie w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, publikacji tych informacji na stronie internetowej Benefisu Dojrzałości, FB i w lokalnych mediach.

WIERSZE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRESY:

Jarosław Polański

FUNDACJA PROMEDICINE

 ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

lub mailowo:

konkurs@benefisdojrzalosci.pl

ADRES, DNI I GODZINY PRACY BIURA:

FUNDACJA PROMEDICINE    80-215 Gdańsk, ul.Wileńska 44

czynne w  PN, ŚR i PT w godz.: 10:00-13.00 (wyłącznie kontakt telefoniczny)

TELEFON KONTAKTOWY:    506 314 278

E-MAIL:  biuro@benefisdojrzalosci.pl

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska