REGULAMIN VIII GDAŃSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO

dla Seniorek i Seniorów z Gdańska – edycja 2024

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gdańska, którzy ukończyli 60 rok życia.
2. warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie – w terminie do dnia 15 czerwca 2024 r. wiersza na adres mailowy konkurs@benefisdojrzalosci.pl, lub listownie w formie (czytelnego) rękopisu lub wydruku komputerowego na adres Centrum Informacji i Animacji Senioralnej, 80-821, ul. Dolna Brama 8.
2. Każdy uczestnik może nadesłać JEDEN wiersz.
3. W korespondencji powinny być zawarte dane autora

  • imię i nazwisko,
  • adres (tylko miasto)
  • numer telefonu, lub adres mailowy (ewentualnie inny adres korespondencyjny),

dodatkowo:

  • krótka notka biograficzna przeznaczona do umieszczenia w materiałach konkursowych.

4. Wiersze oceni jury z członków Gdańskiego Klubu Poetów.
5. W konkursie mogą brać udział osoby, które nie były laureatami poprzednich edycji Benefisu Dojrzałości, z wyjątkiem edycji online (organizowanych podczas pandemii), których finały nie odbywały się w formie koncertu galowego.
6. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie, okolicznościowym tomiku oraz w procesie przygotowywania, wykonania, nagrania oraz promocji utworów muzycznych z ich wykorzystaniem.
7. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami w ramach oceny ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.
8. Uroczyste ogłoszenie wyników Szóstego Gdańskiego Konkursu Poetyckiego odbędzie się w lipcu 2024 r. Podczas uroczystości ogłosimy, które utwory zostały wybrane do wykonania ich w formie piosenki przez profesjonalnych muzyków (wokalistów, orkiestrę, chóry).
9. Projekt zakończy Uroczysty Koncert organizowany w ramach październikowych Gdańskich Dni Seniora.
10. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 506 314 278 i na stronie internetowej www.benefisdojrzalosci.pl.