ELEMENTY PROJEKTU

 • Stworzenie szczegółowego regulaminu dla uczestników projektu
 • Ogłoszenie Konkursu poetyckiego we wszystkich jednostkach senioralnych w Gdańsku  (luty-marzec 2018)
 • Zebranie napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca komisji weryfikacyjnej – wybór 8 najlepszych tekstów
 • Uroczystość Ogłoszenia Wyników Konkursu Poetyckiego (Ratusz Staromiejski w Gdańsku) – prezentacja utworów poetyckich wybranych z przeznaczeniem do nich muzyki i prezentacji na Koncercie Głównym.

 • Produkcja krótkich filmów reportażowych o jednostkach biorących udział w projekcie i zwycięzcach konkursu poetyckiego
 • Praca kompozytorska i aranżacyjna do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca muzyków (wykonawców), próby
 • Przygotowanie wystawy z przebiegu projektu
 • Koncert Główny (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku) wykonanie utworów skomponowanych  do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich

 • Produkcja materiału reportażowego (audio-video) z wydarzenia
 • Dodatkowym elementem wydarzenia będą wystawy i prezentacje (foyer Filharmonii Bałtyckiej) różnorodnej twórczości artystycznej gdańskich seniorów i uhonorowanie ich przez Władze Miasta Gdańska.
 • Gdańskie Kluby Seniora, Uniwersytety III wieku, gdańskie stowarzyszenia i grupy senioralne itp
 • Publiczność (seniorzy) – osoby zaproszone na finał konkursu poetyckiego (Ratusz Staromiejski) oraz Koncert Galowy (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku) to odpowiednio ok 120 i ok 900.
 • Stworzenie wydarzenia artystycznego z udziałem seniorów ma przełamywać stereotypy w tworzeniu wydarzeń na rzecz i z udziałem osób starszych.
 • Nobilitacja uczestników poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.
 • Promowanie idei współpracy podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.
 • Włączenie możliwie największej ilości grup seniorów z Gdańska do uczestnictwa w projekcie. Budowanie i integrowanie społeczności.
 • Promocja międzyinstytucjonalnych działań partnerskich.
 • Zaangażowanie różnorodnych środowisk i pokoleń na rzecz rozwijania aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych
 • Przełamanie barier osądu o potencjalnych zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości.

Etap I Projektu – Drugi Gdański Konkurs Poetycki pt.
„Benefis Dojrzałości – Gdańsk 2018”

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE – w terminie do

30 marca 2018 r.

WIERSZA W FORMIE RĘKOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (LUB: mile widziany zapis w formie elektronicznej przesłany drogą mailową).
Każdy uczestnik może nadesłać (TYLKO) jeden wiersz. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (składający się z dowolnych sześciu cyfr). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótka notka biograficzna potrzebna do umieszczenia w materiałach konkursowych. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie, okolicznościowym tomiku oraz w procesie przygotowywania, wykonania, nagrania oraz promocji utworów muzycznych z ich wykorzystaniem.
Wiersze oceni profesjonalne jury.
Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczysty finał Drugiego  Gdańskiego Konkursu Poetyckiego odbędzie się w czerwcu 2018 r.

Podczas uroczystości ogłosimy, które utwory zostały wybrane do  wykonania w formie piosenki przez profesjonalnych muzyków (wokalistów, orkiestrę, chóry).

(Etap II Projektu)

Uroczysta Gala w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – w ramach Gdańskich Dni Seniora.

Każdy uczestnik, przystępując do udziału w wydarzeniu wyraża tym samym  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz koncertu głównego, szczególnie w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, publikacji tych informacji na stronie internetowej Benefisu Dojrzałości, FB i w lokalnych mediach.

WIERSZE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRESY:

Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

lub mailowo:

konkurs@benefisdojrzalosci.pl

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE KONCERT GALOWY

W Gdańskim Konkursie Poetyckim „rywalizują” Seniorzy-Poeci, zgłaszając wybrany przez siebie wiersz, przeznaczony do wykonania w formie piosenki podczas Koncertu Galowego.

W Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „rywalizują” Kompozytorzy z całej Polski. Zgłaszając kompozycję i aranżację w formie piosenki, do wiersza wybranego przez Komisję Gdańskiego Konkursu Poetyckiego. Komisja wcześniej wybiera utwór  spośród ośmiu (utworów Laureatów) wybranych do prezentacji w Koncercie Galowym

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

KOMPOZYTORSKI ROZSTRZYGNIĘTY

 • I miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł przyznano Panu Sławomirowi Hawryszczukowi z Gdyni
 • wyróżnienie honorowe otrzymała Pani Joanna Widera z Katowic

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w edycji przyszłorocznej.

Dodatkowe informacje

tel.:  506 314 278

e-mail:  biuro@benefisdojrzalosci.pl

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska