Pobierz Regulamin i Kartę Uczestnika III Gdańskiego Konkursu Poetyckiego dla Seniorów z Gdańska

Kartę Uczestnika należy wypełnić i przesłać wraz z utworem konkursowym.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska