Benefis Dojrzałości – Gdańsk 2018

KONCERT GALOWY

odbędzie się

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

5 listopada 2018 roku
o godzinie 17.00

Opis VIDEO

„Benefis Dojrzałości” to niezwykłe wydarzenie artystyczne, które po raz drugi odbędzie się w Gdańsku.

Bohaterami projektu są poeci seniorzy.

Podczas II Gdańskiego Konkursu Poetyckiego, zrealizowanego na potrzeby tego projektu, zostało wybranych 8 utworów poetyckich napisanych przez gdańskich seniorów.

Wiersze oceniło profesjonalne jury, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk artystycznych, instytucji społecznych i miejskich działających na rzecz seniorów.

Laureaci II Gdańskiego Konkursu Poetyckiego otrzymają niezwykłą nagrodę.

W tym roku do wybranych w konkursie poetyckim utworów muzykę napisze ośmiu kompozytorów.

Siedmiu z nich to studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Partnera tego wydarzenia. Ósmy utwór to kompozycja wyłoniona w ogłoszonym przez gdańską akademię Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim. Nad częścią kompozytorsko-aranżacyjną czuwa Kamil Cieślik – dyr artystyczny wydarzenia, kompozytor i aranżer wykonań ubiegłorocznej edycji, wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej.

Utwory te wykonane będą na uroczystym koncercie pt. „Benefis Dojrzałości”, który odbędzie się 5 listopada 2018 roku na scenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

To wyjątkowy koncert w wykonaniu trójmiejskich artystów, którzy stworzą na tę okazję zespół wokalno – instrumentalny.

Każdy z utworów zaśpiewa inny wokalista.

W tym roku projekt poszerzony został o zaangażowanie studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którzy w ramach zajęć i zaliczeń, pod opieką Dr Roberta Turło – wykładowcy ASP, przygotowują oprawę wizualną wydarzenia.

Będzie to koncert solidarności międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej.

 

Założeniem projektu jest

oprócz jakości gotowego dzieła,  pewien rodzaj przełamania barier osądu o możliwościach,  potencjale i zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości, poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.

Cały projekt zakłada nieodpłatne zaangażowanie artystów i realizatorów w przedsięwzięcie wspólnego tworzenia ważnego wydarzenia kulturalnego.  Ma mieć charakter społecznego włączenia się środowisk artystycznych w działania na rzecz instytucji senioralnych (gdańskie kluby seniora, Uniwersytety III wieku, stowarzyszenia i grupy senioralne itp.).

GŁÓWNY ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZACJA:

WSPÓŁORGANIZACJA:

WSPÓŁORGANIZACJA:

Szczegóły edycji 2018

 • Stworzenie szczegółowego regulaminu dla uczestników projektu
 • Ogłoszenie Konkursu poetyckiego we wszystkich jednostkach senioralnych w Gdańsku  (luty-marzec 2018)
 • Zebranie napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca komisji weryfikacyjnej – wybór 8 najlepszych tekstów
 • Uroczystość Ogłoszenia Wyników Konkursu Poetyckiego (Ratusz Staromiejski w Gdańsku) – prezentacja utworów poetyckich wybranych z przeznaczeniem do nich muzyki i prezentacji na Koncercie Głównym.

 • Produkcja krótkich filmów reportażowych o jednostkach biorących udział w projekcie i zwycięzcach konkursu poetyckiego
 • Praca kompozytorska i aranżacyjna do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca muzyków (wykonawców), próby
 • Przygotowanie wystawy z przebiegu projektu
 • Koncert Główny (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku) wykonanie utworów skomponowanych  do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich

 • Produkcja materiału reportażowego (audio-video) z wydarzenia
 • Dodatkowym elementem wydarzenia będą wystawy i prezentacje (foyer Filharmonii Bałtyckiej) różnorodnej twórczości artystycznej gdańskich seniorów i uhonorowanie ich przez Władze Miasta Gdańska.
 • Gdańskie Kluby Seniora, Uniwersytety III wieku, gdańskie stowarzyszenia i grupy senioralne itp
 • Publiczność (seniorzy) – osoby zaproszone na finał konkursu poetyckiego (Ratusz Staromiejski) oraz Koncert Galowy (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku) to odpowiednio ok 120 i ok 900.
 • Stworzenie wydarzenia artystycznego z udziałem seniorów ma przełamywać stereotypy w tworzeniu wydarzeń na rzecz i z udziałem osób starszych.
 • Nobilitacja uczestników poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.
 • Promowanie idei współpracy podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.
 • Włączenie możliwie największej ilości grup seniorów z Gdańska do uczestnictwa w projekcie. Budowanie i integrowanie społeczności.
 • Promocja międzyinstytucjonalnych działań partnerskich.
 • Zaangażowanie różnorodnych środowisk i pokoleń na rzecz rozwijania aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych
 • Przełamanie barier osądu o potencjalnych zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości.

Etap I Projektu – Drugi Gdański Konkurs Poetycki pt.
„Benefis Dojrzałości – Gdańsk 2018”

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE – w terminie do

30 marca 2018 r.

WIERSZA W FORMIE RĘKOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (LUB: mile widziany zapis w formie elektronicznej przesłany drogą mailową).
Każdy uczestnik może nadesłać (TYLKO) jeden wiersz. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (składający się z dowolnych sześciu cyfr). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótka notka biograficzna potrzebna do umieszczenia w materiałach konkursowych. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie, okolicznościowym tomiku oraz w procesie przygotowywania, wykonania, nagrania oraz promocji utworów muzycznych z ich wykorzystaniem.
Wiersze oceni profesjonalne jury.
Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczysty finał Drugiego  Gdańskiego Konkursu Poetyckiego odbędzie się w czerwcu 2018 r.

Podczas uroczystości ogłosimy, które utwory zostały wybrane do  wykonania w formie piosenki przez profesjonalnych muzyków (wokalistów, orkiestrę, chóry).

(Etap II Projektu)

Uroczysta Gala w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – w ramach Gdańskich Dni Seniora.

Każdy uczestnik, przystępując do udziału w wydarzeniu wyraża tym samym  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz koncertu głównego, szczególnie w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, publikacji tych informacji na stronie internetowej Benefisu Dojrzałości, FB i w lokalnych mediach.

WIERSZE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRESY:

Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

lub mailowo:

konkurs@benefisdojrzalosci.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu 506 314 278

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE KONCERT GALOWY

W Gdańskim Konkursie Poetyckim „rywalizują” Seniorzy-Poeci, zgłaszając wybrany przez siebie wiersz, przeznaczony do wykonania w formie piosenki podczas Koncertu Galowego.

W Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „rywalizują” Kompozytorzy z całej Polski. Zgłaszając kompozycję i aranżację w formie piosenki, do wiersza wybranego przez Komisję Gdańskiego Konkursu Poetyckiego. Komisja wcześniej wybiera utwór  spośród ośmiu (utworów Laureatów) wybranych do prezentacji w Koncercie Galowym

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

KOMPOZYTORSKI ROZSTRZYGNIĘTY

 • I miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł przyznano Panu Sławomirowi Hawryszczukowi z Gdyni
 • wyróżnienie honorowe otrzymała Pani Joanna Widera z Katowic

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w edycji przyszłorocznej.

KOORDYNATORZY

Koordynator projektu – Jarosław Polański

Mgr sztuki, specjalista zarządzania jednostkami pomocy społecznej, kierownik Dziennego Domu w Sopocie (2012-2013), Koordynator Centrum Aktywnego Seniora Swissmed w Gdańsku (od 2014), koordynator wielu przedsięwzięć  z zakres kultury i integracji społecznej w Trójmieście, prezes Sopockiego Centrum Seniora (2010-2013), inicjator wielu projektów senioralnych, wśród nich coroczne Pomorskie Inspiracje Artystyczne czy Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych w Gdyni, które są skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych z Pomorza. Twórca kampanii społecznej „Nadzieja to Anioł” (rozpoczęta w grudniu 2016). Pomysłodawca i właściciel praw do marki „Benefis Dojrzałości”.

Koordynator projektu – Andrzej Urbański

Wieloletnie doświadczenie z zakresu pedagogiki społecznej i opiekuńczej, specjalista ds PR w nowoczesnych firmach, wieloletnie doświadczenie z zakresu nowoczesnych multimediów, kreowania wizerunku i tworzenia identyfikacji wizualnej, doświadczenie w prowadzeniu placówek o charakterze medycznym i opiekuńczym. Specjalista ds zarządzania placówkami medycznymi. Uczestniczył w realizacjach projektów unijnych dla bezrobotnych „Furtka”, „Na Fali” (współrealizowane przez Caritas), międzynarodowego projektu „Senior Capital” realizowanych w Sopocie i Gdańsku dla seniorów i wolontariuszy.

Dyrektor Artystyczny – Kamil Cieślik

Absolwent Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem w roku 2015).
Laureat ogłoszonego w styczniu 2016 roku konkursu „Fontannie bije ten dzwon”. Zwycięski utwór na carillon pt. „Opowieści Fontanny z Placu Heweliusza” był specjalną, letnią atrakcją w Gdańsku. Mieszkańcy Gdańska i turyści pierwszy raz usłyszeli go podczas widowiska inaugurującego działanie fontanny na Placu Jana Heweliusza w nowym sezonie.
Laureat nagród na ogólnopolskich konkursach kompozytorskich, m. in. I miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego, I miejsca w Konkursie Kompozytorskim na Logo Dźwiękowe XIX Konferencji Edukacji Muzycznej EAS 2011 organizowanym przez gdańską Akademię Muzyczną, II nagrody w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego, III nagrody w Konkursie Kompozytorskim na „Utwór dla Gdańska” i innych. Jego utwory wykonywane są podczas koncertów kompozytorskich w alma mater, a także poza nią, w kraju i za granicą. Ma na koncie współpracę z takimi zespołami jak Orkiestra Filharmonii Kameralnej Sopot oraz Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Jest również laureatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów za osiągnięcia w twórczości artystycznej, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystą Marszałka województwa pomorskiego. Oprócz muzyki artystycznej, ma na koncie także muzykę teatralną, m. in. do spektaklu teatru ulicznego Te białe kwiaty prezentowanego podczas Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku w roku 2013.

Dodatkowe informacje

tel.:  506 314 278

e-mail:  biuro@benefisdojrzalosci.pl

AUDYCJA W RADIO GDAŃSK 14.06.2018.

W studio  gościliśmy przewodniczącą konkursu Grażynę Bogusz, Lilianę Szyplińską – uczestniczkę i laureatkę poprzedniego benefisu, oraz Andrzeja Urbańskiego – przedstawiciela organizatora-Fundacji Promedicine. W zeszłym roku za kompozycje i aranżacje wierszy odpowiadał Kamil Cieślik.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska