Benefis Dojrzałości – Gdańsk 2018

UWAGA

Zakończył się termin nadsyłania wierszy do tegorocznej edycji
Gdańskiego Konkursu Poetyckiego.

Wszystkim Seniorom bardzo dziękujemy za przesłane do Organizatorów prace.

Jednocześnie informujemy, że obecnie odbywa się weryfikacja nadesłanych wierszy i praca Jury Gdańskiego Konkursu Poetyckiego.

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW

19 czerwca 2018 roku,  godz. 11.00

w Ratuszu Staromiejskim, przy ulicy Korzennej 33/35.

 

Opis VIDEO

„Benefis Dojrzałości” to niezwykłe wydarzenie artystyczne, które po raz drugi odbędzie się w Gdańsku.

Bohaterami projektu są poeci seniorzy.

Podczas II Gdańskiego Konkursu Poetyckiego, zrealizowanego na potrzeby tego projektu, zostało wybranych 8 utworów poetyckich napisanych przez gdańskich seniorów.

Wiersze oceniło profesjonalne jury, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk artystycznych, instytucji społecznych i miejskich działających na rzecz seniorów.

Laureaci II Gdańskiego Konkursu Poetyckiego otrzymają niezwykłą nagrodę.

W tym roku do wybranych w konkursie poetyckim utworów muzykę napisze ośmiu kompozytorów.

Siedmiu z nich to studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Partnera tego wydarzenia. Ósmy utwór to kompozycja wyłoniona w ogłoszonym przez gdańską akademię Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim. Nad częścią kompozytorsko-aranżacyjną czuwa Kamil Cieślik – dyr artystyczny wydarzenia, kompozytor i aranżer wykonań ubiegłorocznej edycji, wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej.

Utwory te wykonane będą na uroczystym koncercie pt. „Benefis Dojrzałości”, który odbędzie się 5 listopada 2018 roku na scenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

To wyjątkowy koncert w wykonaniu trójmiejskich artystów, którzy stworzą na tę okazję zespół wokalno – instrumentalny.

Każdy z utworów zaśpiewa inny wokalista.

W tym roku projekt poszerzony został o zaangażowanie studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którzy w ramach zajęć i zaliczeń, pod opieką Dr Roberta Turło – wykładowcy ASP, przygotowują oprawę wizualną wydarzenia.

Będzie to koncert solidarności międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej.

 

Założeniem projektu jest

oprócz jakości gotowego dzieła,  pewien rodzaj przełamania barier osądu o możliwościach,  potencjale i zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości, poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.

Cały projekt zakłada nieodpłatne zaangażowanie artystów i realizatorów w przedsięwzięcie wspólnego tworzenia ważnego wydarzenia kulturalnego.  Ma mieć charakter społecznego włączenia się środowisk artystycznych w działania na rzecz instytucji senioralnych (gdańskie kluby seniora, Uniwersytety III wieku, stowarzyszenia i grupy senioralne itp.).

Szczegóły edycji 2018

 • Stworzenie szczegółowego regulaminu dla uczestników projektu
 • Ogłoszenie Konkursu poetyckiego we wszystkich jednostkach senioralnych w Gdańsku  (luty-marzec 2018)
 • Zebranie napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca komisji weryfikacyjnej – wybór 8 najlepszych tekstów
 • Uroczystość Ogłoszenia Wyników Konkursu Poetyckiego (Ratusz Staromiejski w Gdańsku) – prezentacja utworów poetyckich wybranych z przeznaczeniem do nich muzyki i prezentacji na Koncercie Głównym.

 • Produkcja krótkich filmów reportażowych o jednostkach biorących udział w projekcie i zwycięzcach konkursu poetyckiego
 • Praca kompozytorska i aranżacyjna do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca muzyków (wykonawców), próby
 • Przygotowanie wystawy z przebiegu projektu
 • Koncert Główny (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku) wykonanie utworów skomponowanych  do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich

 • Produkcja materiału reportażowego (audio-video) z wydarzenia
 • Dodatkowym elementem wydarzenia będą wystawy i prezentacje (foyer Filharmonii Bałtyckiej) różnorodnej twórczości artystycznej gdańskich seniorów i uhonorowanie ich przez Władze Miasta Gdańska.
 • Gdańskie Kluby Seniora, Uniwersytety III wieku, gdańskie stowarzyszenia i grupy senioralne itp
 • Publiczność (seniorzy) – osoby zaproszone na finał konkursu poetyckiego (Ratusz Staromiejski) oraz Koncert Galowy (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku) to odpowiednio ok 120 i ok 900.
 • Stworzenie wydarzenia artystycznego z udziałem seniorów ma przełamywać stereotypy w tworzeniu wydarzeń na rzecz i z udziałem osób starszych.
 • Nobilitacja uczestników poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.
 • Promowanie idei współpracy podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.
 • Włączenie możliwie największej ilości grup seniorów z Gdańska do uczestnictwa w projekcie. Budowanie i integrowanie społeczności.
 • Promocja międzyinstytucjonalnych działań partnerskich.
 • Zaangażowanie różnorodnych środowisk i pokoleń na rzecz rozwijania aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych
 • Przełamanie barier osądu o potencjalnych zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości.

Etap I Projektu – Drugi Gdański Konkurs Poetycki pt.
„Benefis Dojrzałości – Gdańsk 2018”

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE – w terminie do

30 marca 2018 r.

WIERSZA W FORMIE RĘKOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (LUB: mile widziany zapis w formie elektronicznej przesłany drogą mailową).
Każdy uczestnik może nadesłać (TYLKO) jeden wiersz. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (składający się z dowolnych sześciu cyfr). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótka notka biograficzna potrzebna do umieszczenia w materiałach konkursowych. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie, okolicznościowym tomiku oraz w procesie przygotowywania, wykonania, nagrania oraz promocji utworów muzycznych z ich wykorzystaniem.
Wiersze oceni profesjonalne jury.
Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczysty finał Drugiego  Gdańskiego Konkursu Poetyckiego odbędzie się w czerwcu 2018 r.

Podczas uroczystości ogłosimy, które utwory zostały wybrane do  wykonania w formie piosenki przez profesjonalnych muzyków (wokalistów, orkiestrę, chóry).

(Etap II Projektu)

Uroczysta Gala w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – w ramach Gdańskich Dni Seniora.

WIERSZE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRESY:

Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

lub mailowo:

konkurs@benefisdojrzalosci.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu 506 314 278

KONCERT GALOWY

odbędzie się

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

5 listopada 2018 roku

KOORDYNATORZY

Koordynator projektu – Jarosław Polański

Mgr sztuki, specjalista zarządzania jednostkami pomocy społecznej, kierownik Dziennego Domu w Sopocie (2012-2013), Koordynator Centrum Aktywnego Seniora Swissmed w Gdańsku (od 2014), koordynator wielu przedsięwzięć  z zakres kultury i integracji społecznej w Trójmieście, prezes Sopockiego Centrum Seniora (2010-2013), inicjator wielu projektów senioralnych, wśród nich coroczne Pomorskie Inspiracje Artystyczne czy Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych w Gdyni, które są skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych z Pomorza. Twórca kampanii społecznej „Nadzieja to Anioł” (rozpoczęta w grudniu 2016). Pomysłodawca i właściciel praw do marki „Benefis Dojrzałości”.

Koordynator projektu – Andrzej Urbański

Wieloletnie doświadczenie z zakresu pedagogiki społecznej i opiekuńczej, specjalista ds PR w nowoczesnych firmach, wieloletnie doświadczenie z zakresu nowoczesnych multimediów, kreowania wizerunku i tworzenia identyfikacji wizualnej, doświadczenie w prowadzeniu placówek o charakterze medycznym i opiekuńczym. Specjalista ds zarządzania placówkami medycznymi. Uczestniczył w realizacjach projektów unijnych dla bezrobotnych „Furtka”, „Na Fali” (współrealizowane przez Caritas), międzynarodowego projektu „Senior Capital” realizowanych w Sopocie i Gdańsku dla seniorów i wolontariuszy.

Dyrektor Artystyczny – Kamil Cieślik

Absolwent Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem w roku 2015).
Laureat ogłoszonego w styczniu 2016 roku konkursu „Fontannie bije ten dzwon”. Zwycięski utwór na carillon pt. „Opowieści Fontanny z Placu Heweliusza” był specjalną, letnią atrakcją w Gdańsku. Mieszkańcy Gdańska i turyści pierwszy raz usłyszeli go podczas widowiska inaugurującego działanie fontanny na Placu Jana Heweliusza w nowym sezonie.
Laureat nagród na ogólnopolskich konkursach kompozytorskich, m. in. I miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego, I miejsca w Konkursie Kompozytorskim na Logo Dźwiękowe XIX Konferencji Edukacji Muzycznej EAS 2011 organizowanym przez gdańską Akademię Muzyczną, II nagrody w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego, III nagrody w Konkursie Kompozytorskim na „Utwór dla Gdańska” i innych. Jego utwory wykonywane są podczas koncertów kompozytorskich w alma mater, a także poza nią, w kraju i za granicą. Ma na koncie współpracę z takimi zespołami jak Orkiestra Filharmonii Kameralnej Sopot oraz Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Jest również laureatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów za osiągnięcia w twórczości artystycznej, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystą Marszałka województwa pomorskiego. Oprócz muzyki artystycznej, ma na koncie także muzykę teatralną, m. in. do spektaklu teatru ulicznego Te białe kwiaty prezentowanego podczas Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku w roku 2013.

Dodatkowe informacje

tel.:  506 314 278

e-mail:  biuro@benefisdojrzalosci.pl

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska