PROJEKT GDAŃSK 2017

Benefis Dojrzałości – Moje Życie – Moje Miasto

Opis VIDEO

Główną inspiracją do realizacji projektu jest

twórczość poetycka gdańskich seniorów. Podczas konkursu poetyckiego, zrealizowanego na potrzeby tego projektu, zostanie wybranych 10 utworów poetyckich napisanych przez gdańskich seniorów. Do wybranych w konkursie utworów muzykę napisze profesjonalny kompozytor i aranżer. Utwory te wykonane będą na uroczystym koncercie pt. „Benefis Dojrzałości – Moje Życie. Moje Miasto”, który odbędzie się w październiku 2017 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
To wyjątkowy koncert w wykonaniu trójmiejskich artystów, którzy stworzą na tę okazję zespół wokalno – instrumentalny, złożony z przedstawicieli różnych orkiestr, chórów, formacji jazzowych czy grup teatralnych.
Będzie to koncert solidarności międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej.

Założeniem projektu jest

oprócz jakości gotowego dzieła,  pewien rodzaj przełamania barier osądu o możliwościach,  potencjale i zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości, poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.

Cały projekt zakłada nieodpłatne zaangażowanie artystów i realizatorów w przedsięwzięcie wspólnego tworzenia ważnego wydarzenia kulturalnego.  Ma mieć charakter społecznego włączenia się środowisk artystycznych w działania na rzecz instytucji senioralnych (gdańskie kluby seniora, Uniwersytety III wieku, stowarzyszenia i grupy senioralne itp.).

 • Stworzenie szczegółowego regulaminu dla uczestników projektu
 • Ogłoszenie Konkursu poetyckiego we wszystkich jednostkach senioralnych w Gdańsku
 • Wizyty w zaproszonych jednostkach
 • Zebranie napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca komisji weryfikacyjnej – wybór 10-ciu najlepszych tekstów spełniających kryteria – Moje życie. Moje miasto.
 • Uroczystość Ogłoszenia Wyników Konkursu Poetyckiego (Ratusz Staromiejski w Gdańsku) – prezentacja utworów poetyckich wybranych z przeznaczeniem do nich muzyki i prezentacji na Koncercie Głównym.

 • Produkcja krótkich filmów reportażowych o jednostkach biorących udział w projekcie i zwycięzcach konkursu poetyckiego
 • Praca kompozytorska i aranżacyjna do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich
 • Praca muzyków (wykonawców), próby
 • Przygotowanie wystawy z przebiegu projektu
 • Koncert Główny (Filharmonia Bałtycka w Gdańsku) wykonanie utworów skomponowanych  do wybranych, napisanych przez seniorów utworów poetyckich

 • Produkcja materiału reportażowego (audio-video) z wydarzenia
 • Dodatkowym elementem wydarzenia będą wystawy i prezentacje (foyer Filharmonii Bałtyckiej) różnorodnej twórczości artystycznej gdańskich seniorów i uhonorowanie ich przez Władze Miasta Gdańska.
 • Gdańskie Kluby Seniora, Uniwersytety III wieku, gdańskie stowarzyszenia i grupy senioralne itp.
 • Zakładamy, że w każdej z zaproszonych do projektu jednostce zaangażuje się od 5 – 10 osób – tj: ok  100 – 200 uczestników
 • Publiczność (seniorzy) – osoby zaproszone na finał konkursu poetyckiego (Ratusz Staromiejski) oraz koncert główny (Filharmonia Bałtycka) to odpowiednio ok 200 i ok 600-800.
 • Stworzenie wydarzenia artystycznego z udziałem seniorów ma przełamywać stereotypy w tworzeniu wydarzeń na rzecz i z udziałem osób starszych.
 • Nobilitacja uczestników poprzez udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym.
 • Promowanie idei współpracy podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.
 • Włączenie możliwie największej ilości grup seniorów z Gdańska do uczestnictwa w projekcie. Budowanie i integrowanie społeczności.
 • Promocja międzyinstytucjonalnych działań partnerskich.
 • Zaangażowanie różnorodnych środowisk i pokoleń na rzecz rozwijania aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych
 • Przełamanie barier osądu o potencjalnych zdolnościach czy wizerunku tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości.

KOORDYNATORZY

Koordynator projektu – Jarosław Polański

Mgr sztuki, specjalista zarządzania jednostkami pomocy społecznej, kierownik Dziennego Domu w Sopocie (2012-2013), Koordynator Centrum Aktywnego Seniora Swissmed w Gdańsku (od 2014), koordynator wielu przedsięwzięć  z zakres kultury i integracji społecznej w Trójmieście, prezes Sopockiego Centrum Seniora (2010-2013), inicjator wielu projektów senioralanych, wśród nich coroczne Pomorskie Inspiracje Artystyczne czy Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych w Gdyni, które są skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych z Pomorza. Twórca kampanii społecznej „Nadzieja to Anioł” (rozpoczęta w grudniu 2016). Pomysłodawca i właściciel praw do marki „Benefis Dojrzałości”. Twórca i organizator pierwszej edycji tego wydarzenia w 2015 roku (Teatr Muzyczny w Gdyni – 10-lecie CAS w Gdyni).

 • Tworzenie regulaminu udziału w Konkursie Poetyckim
 • Koordynacja pracy kompozytora i muzyków
 • Tworzenie i aktualizacja strony internetowe

Koordynator projektu – Andrzej Urbański

Wieloletnie doświadczenie z zakresu pedagogiki społecznej i opiekuńczej, specjalista ds PR w nowoczesnych firmach, wieloletnie doświadczenie z zakresu nowoczesnych multimediów, kreowania wizerunku i tworzenia identyfikacji wizualnej, doświadczenie w prowadzeniu placówek o charakterze medycznym i opiekuńczym. Specjalista ds zarządzania placówkami medycznymi. Uczestniczył w realizacjach projektów unijnych dla bezrobotnych „Furtka”, „Na Fali” (współrealizowane przez Caritas), międzynarodowego projektu „Senior Capital” realizowanych w Sopocie i Gdańsku dla seniorów i wolontariuszy.

KOMPOZYTOR

Kompozytor i aranżer – Kamil Cieślik
Absolwent Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem w roku 2015).
Laureat ogłoszonego w styczniu 2016 roku konkursu „Fontannie bije ten dzwon”. Zwycięski utwór na carillon pt. „Opowieści Fontanny z Placu Heweliusza” był specjalną, letnią atrakcją w Gdańsku. Mieszkańcy Gdańska i turyści pierwszy raz usłyszeli go podczas widowiska inaugurującego działanie fontanny na Placu Jana Heweliusza w nowym sezonie.
Laureat nagród na ogólnopolskich konkursach kompozytorskich, m. in. I miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego, I miejsca w Konkursie Kompozytorskim na Logo Dźwiękowe XIX Konferencji Edukacji Muzycznej EAS 2011 organizowanym przez gdańską Akademię Muzyczną, II nagrody w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego, III nagrody w Konkursie Kompozytorskim na „Utwór dla Gdańska” i innych. Jego utwory wykonywane są podczas koncertów kompozytorskich w alma mater, a także poza nią, w kraju i za granicą. Ma na koncie współpracę z takimi zespołami jak Orkiestra Filharmonii Kameralnej Sopot oraz Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Jest również laureatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów za osiągnięcia w twórczości artystycznej, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystą Marszałka województwa pomorskiego. Oprócz muzyki artystycznej, ma na koncie także muzykę teatralną, m. in. do spektaklu teatru ulicznego Te białe kwiaty prezentowanego podczas Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku w roku 2013.

 • skomponowanie muzyki, aranżacja, dostarczenie gotowych partytur i oświadczeń o prawach autorskich (10 wybranych przez Komisję Weryfikacyjną utworów poetyckich)
 • poprowadzenie prób z wykonawcami
 • dyrygent zespołu wykonawców podczas Koncertu Głównego

WYKONAWCY

Muzycy – wokaliści i instrumentaliści (soliści i orkiestra) – studenci i absolwenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Kwartet Cappelli Gedanensis, Chór Akademii Muzycznej w Gdańsku, wybrany chór senioralny z woj. pomorskiego, soliści – wokaliści i instrumentaliści z profesjonalnej sceny.

ZOBACZ WIĘCEJ Z PODOBNYCH REALIZACJI, W KTÓRYCH W OSTATNIM CZASIE UCZESTNICZYLIŚMY

KAMPANIA SPOŁECZNA „NADZIEJA” – LISTOPAD 2016 – STYCZEŃ 2017

Projekt poległ na realizacji teledysku (EMISJA W TVP) promującego solidarność międzypokoleniową i znaczenie międzyludzkich gestów i wspólnych działań.

Utwór oraz teledysk „Nadzieja To Anioł” w całości zrealizowany został przez wolontariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.

Pomysł wziął się z Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Gdyni Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

W sierpniu (2016) zabraliśmy się do pracy (zakończyliśmy w październiku 2016).

Działania objęte zostały oficjalnym Patronatem Akademii Muzycznej.

Słowa piosenki to zbiór przemyśleń o NADZIEI Pracowników Domu Pomocy Społecznej. Muzykę do powstałego w ten sposób utworu „Nadzieja to Anioł” skomponował Kamil Cieślik – absolwent Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Partie wokalne wykonali studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku:
Aleksandra Kosiorek
Aleksandra Nowicka
Ewelina Machalewska
Monika Kijek
Kinga Stańko
Patrycja Brzezińska
Patrycja Mizerska
Weronika Kryczka
Paweł Janota
Przemysław Radziszewski
Arkadiusz Borzdyński
Kamil Frątczak
Karol Lendzion
Zaproszeni do projektu instrumentaliści – studenci Akademii Muzycznej:
Jakub Hajdun – fortepian
Mateusz Jaremko – gitara elektryczna
Piotr Szajrych – gitara basowa
Nikodem Wojtkiewicz – perkusja
W teledysku wystąpił także Kwartet Smyczkowy Cappelli Gedanensis w składzie:
Katarzyna Kowacz – skrzypce
Katarzyna Rogalska – skrzypce
Agnieszka Urbanek – altówka
Alicja Lach-Owsiany – wiolonczela
Na harfie zagrała Pani Olga Morze-Jankowska,
a na saksofonie znany muzyk jazzowy Przemek Dyakowski.
Przygotowanie chóru – Kamil Cieślik,
Konsultacja wokalna – Wiktoria Batarowska.

Dzięki uprzejmości Rektora Akademii Muzycznej nagranie zostało zrealizowane w Studio Akademii przez Cezarego Joczyna, a masteringiem zajął się Leszek Turzyński.

Wizualnie teledysk zrealizował również Przyjaciel DPS – Paweł Nowakowski.

Mamy nadzieję, że piosenka i teledysk staną się medialną wizytówką – nie tylko Domu Pomocy Społecznej w Gdyni, ale też współpracy międzyinstytucjonalnej, a przede wszystkim świadectwem ludzkiej wrażliwości.
Teledysk miał swoją premierę na Pomorskim Festiwalu Małych Form Artystycznych „Nasz Dom Nasze Życie”, który odbył się 24.10.2016 roku w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.